Menteşe Çivili 4lü 4 Çift/Pk Mod.06 ADET
TZ01913

Menteşe Gömme 5 Çift/Pk Mod.01 ADET
TZ01049

Menteşe Gömme 5 Çift/Pk Mod.02 ADET
TZ01053

Menteşe Metal 10 Çift/Pk Mod.03 ADET
TZ01055

Menteşe Metal 10 Çift/Pk Mod.04 ADET
TZ01056

Menteşe Metal 10 Çift/Pk Mod.05 ADET
TZ01081