Üyelik Bilgilerinizin Gizliliği ve Güvenliği

 

1-   Sitemize üye olmak için girmi? oldu?unuz tüm bilgiler, TEZEL OPTİKÜRÜNLERİ SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından 3. parti firma veya kişilerle paylaşılmayacaktır.

 

2-   Sitemiz bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir ve sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçim değiştirilebilmektedir.

 

3-   Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları deşiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sorasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardadır.

Kredi Kartı Güvenliği

1- Şirketimiz, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

 

2- İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vard?ı. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine ba?l? olarak ve verdi?iniz talimat istikametinde kullan?l?r. Al??veri? s?ras?nda kullan?lan kredi kart? ile ilgili bilgiler al??veri? sitelerimizden ba??ms?z olarak Rapid taraf?ndan 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile ?ifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ula?t?r?l?r. Kart?n kullan?labilirli?i onayland??? takdirde al??veri?e devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi taraf?m?zdan görüntülenemedi?inden ve kaydedilmedi?inden, üçüncü ?ah?slar?n herhangi bir ko?ulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmi? olur.

 

3- Online olarak kredi kart? ile verilen sipari?lerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirli?i ?irketimiz taraf?ndan Kredi Kartlar? Sahtekarl??? 'na kar?? denetlenmektedir. Bu yüzden, al??veri? sitelerimizden ilk defa sipari? veren mü?terilerin sipari?lerinin tedarik ve teslimat a?amas?na gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin do?rulu?unun onaylanmas? gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kart? sahibi mü?teri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

 

4- Bilgi hatt? veya mü?teri hizmetleri servisi bulunan ve aç?k adres ve telefon bilgilerinin belirtildi?i ?nternet al??veri? siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede akl?n?za tak?lan bütün konular hakk?nda detayl? bilgi alabilir, online al??veri? hizmeti sa?layan firman?n güvenirli?i konusunda daha sa?l?kl? bilgi edinebilirsiniz.

 

Not: ?nternet al??veri? sitelerinde firman?n aç?k adresinin ve telefonun yer almas?na dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Al??veri? yapacaksan?z al??veri?inizi yapmadan ürünü ald???n?z ?irketin bütün telefon / adres bilgilerini not edin. E?er güvenmiyorsan?z al??veri?ten önce telefon ederek teyit edin. TEZEL OPT?K- MEHMET TEZAVCI ’e ait online al??veri? sitemizde firmam?za ait tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmi?tir.

 

5- E-Posta Güvenli?i

Sitemiz Mü?teri Hizmetleri’ne, herhangi bir sipari?inizle ilgili olarak gönderece?iniz e-postalarda, asla kredi kart? numaran?z? veya ?ifrelerinizi yazmay?n?z. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü ?ah?slar taraf?ndan görülebilir. ?irketimiz e-postalar?n?zdan aktar?lan bilgilerin güvenli?ini hiçbir ko?ulda garanti edemez.